คอนกรีตงานห้องเย็นซีแพค

รายละเอียด
     คอนกรีตที่ออกแบบมาเพื่อให้มีความสามารถในการต้านทางการแตกร้าว ที่เกิดจากการแข็งตัวของน้ำในคอนกรีต อีกทั้งยังมีความทนทานต่อการขัดสีที่ผิวหน้า จากการใช้งานของรถขนถ่ายสินค้า (Fork Lift) คอนกรีตงานห้องเย็นซีแพค จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับงานห้องเย็น ห้องแช่แข็ง และ ห้องปรับอุณหภูมิ ซึ่งสามารถทนต่ออุณหภูมิติดลบ ได้ถึง -40 องศาเซลเซียส 

คุณสมบัติ

  • สามารถทนต่ออุณหภูมิติดลบ ได้ถึง -40 องศาเซลเซียส
  • มีความสามารถในการต้านทางการแตกร้าว ที่เกิดจากการแข็งตัวของน้ำในคอนกรีต
  • มีความทนทานต่อการขัดสีที่ผิวหน้า จากการใช้งานของรถขนถ่ายสินค้า (Fork Lift)
  • เนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่นและทึบน้ำสูง
  • เป็นคอนกรีตที่มีการเยิ้มน้ำต่ำ

 
เหมาะสำหรับงานประเภท
เหมาะสำหรับงานห้องเย็น ห้องแช่แข็ง และ ห้องปรับอุณหภูมิ ที่มีอุณหภูมิติดลบ ถึง -40 องศาเซลเซียส