คอนกรีตทนซัลเฟต

คอนกรีตทนซัลเฟตซีแพค

ชะลอความเสียหายของโครงสร้างจากซัลเฟต ด้วยคอนกรีตพิเศษที่มีความสามารถต้านทานซัลเฟตสูงสุด ด้วยหลักการลดการขยายตัวของคอนกรีตเนื่องจากซัลเฟต ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้คอนกรีตแตกร้าว เหล็กเสริมเป็นสนิม จนสูญเสียความสามารถในการรับน้ำหนักในที่สุด โดยการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต ให้มีอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานต่ำที่สุด และผสมวัสดุปอซโซลานในปริมาณที่เหมาะสม ให้คอนกรีตมีเนื้อแน่น ต้านทานการซึมผ่านของซัลเฟต

เหมาะสำหรับงานประเภท

โครงสร้างคอนกรีตที่ต้องสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่มีสารซัลเฟต เช่น ในดิน น้ำใต้ดิน น้ำเสียจากบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติ

  • เนื่องจากมีการลดสารประกอบในคอนกรีตที่ทำปฎิกิริยากับซัลเฟต ทำให้อัตราการขยายตัว และแตกร้าวของเนื้อคอนกรีตลดลง
  • มีความทนทานสูง สามารถต้านทานการซึมผ่านของซัลเฟตได้ดีกว่าคอนกรีตทั่วไป
  • สะดวก และรวดเร็วในการเทมากกว่า ด้วยอนุภาคที่กลมของปอซโซลาน ทำให้คอนกรีตสามารถลื่นไหล แทรกตัวระหว่างเหล็กเสริมที่หนาแน่นได้ดี

คำแนะนำในการใช้งาน และข้อควรระวัง

  • ไม่ควรเติมน้ำเพื่อให้คอนกรีตมีความเหลวมากขึ้น เพราะจะทำให้คุณสมบัติคอนกรีต ไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้
  • ควรจี้เขย่าคอนกรีตอย่างถูกวิธี ตามข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้าง สำหรับโครงสร้างคอนกรีต (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโพรงในคอนกรีต และจะทำให้คอนกรีตมีความแข็งแรง และคงทนเพิ่มขึ้น
  • การบ่มคอนกรีต ควรทำการบ่มชื้นคอนกรีตทันที หลังจากที่คอนกรีตเริ่มเซ็ตตัว อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การขังน้ำ ใช้น้ำยาสำหรับบ่มคอนกรีต ใช้กระสอบเปียกคลุม แล้วรดน้ำให้ชุ่มตลอดเวลา หรือฉีดด้วยน้ำสะอาดให้ชุ่มตลอดเวลา หรือตามข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้าง สำหรับโครงสร้างคอนกรีต (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย)
  • โครงสร้างและอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างพิเศษที่อาจจะต้องใช้วิธีการบ่มที่เหมาะสมอื่นๆ นอกเหนือจากวิธีนี้