คอนกรีตทนซัลเฟตซีแพค

รายละเอียด
     ออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อให้มีความสามารถในการต้านทานความเสียหายจากซัลเฟต ด้วยหลักการลดสารประกอบบางอย่างในคอนกรีตที่ทำปฎิกิริยากับซัลเฟต ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และออกแบบให้คอนกรีตมีเนื้อแน่น เพื่อต้านทานการซึมผ่านของซัลเฟต

คุณสมบัติ

  • เนื่องจากมีการลดสารประกอบบางอย่างในคอนกรีตที่ทำปฎิกิริยากับซัลเฟต ทำให้อัตราการขยายตัว และแตกร้าวของเนื้อคอนกรีตลดลง
  • ด้วยการออกแบบให้คอนกรีตมีเนื้อแน่น ทำให้สามารถต้านทานการซึมผ่านของซัลเฟตได้ดีกว่าคอนกรีตทั่วไป
  •  กำลังอัดในระยะยาวสูงกว่าคอนกรีตทั่วไป
  • เนื้อคอนกรีตมีความไหลลื่น ทำให้เทและจี้เขย่าได้ง่ายกว่าคอนกรีตทั่วไป
  • มีกำลังอัดให้เลือกใช้ 240-400 กก./ตร.ซม. (ทรงลูกบาศก์)


เหมาะสำหรับงานประเภท
โครงสร้างคอนกรีตที่ต้องสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่มีสารซัลเฟต เช่น ในดิน น้ำใต้ดิน น้ำเสียจากบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม