สั่งคอนกรีตผสมเสร็จ จะรู้ได้อย่างไรว่าต้องใช้กี่คิว

การคำนวณคิวคอนกรีตผสมเสร็จ ให้ถูกต้องเหมาะสมกับเทพื้นไม่ยากอีกต่อไป เพราะเรามีวิธีการคำนวณคิวปูนง่ายๆ เพียงแค่ต้องทราบเรื่องขนาดความยาว ความกว้างและความหนาที่จะเท