เกี่ยวกับเรา
บริษัท หนองใหญ่คอนกรีต จำกัด

          ผู้นำการผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้นสำเร็จรูป (แผ่นพื้นคอนกรีต,แผ่นคอนกรีต,แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป,แผ่นปูพื้น,แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป,แผ่นปูพื้นสำเร็จรูป,แผ่นพื้นสําเร็จ,พื้นสำเร็จรูป,พื้นสำเร็จรูป,แผ่นปูนสำเร็จรูป,คอนกรีตอัดแรงชนิดท้องเรียบ) ตรา เอ็นวาย (NY) คอนกรีตผสมเสร็จ CPAC และรั้วสำเร็จรูป SCG ในจังหวัดชลบุรี  

จดทะเบียนวันที่ 3 มิถุนายน 2539 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปีที่ผ่านมา ลูกค้าต่างไว้วางใจในสินค้าและตัวเราเสมอ เป็นเครื่องการันตีความสำเร็จในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายที่มีศักยภาพบริษัท หนองใหญ่คอนกรีต จำกัด
จึงมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ได้สินค้ามาตรฐานและบริการอย่างมืออาชีพส่งตรงจากโรงงานถึงลูกค้าของเรา
 

         ปัจจุบันบริษัท หนองใหญ่คอนกรีต จำกัด มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี โรงงานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยองจำนวน 6 แห่ง เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูป 1 แห่ง (แผ่นพื้นคอนกรีต,แผ่นคอนกรีต,แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป,แผ่นปูพื้น,แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป,แผ่นปูพื้นสำเร็จรูป,แผ่นพื้นสําเร็จ,พื้นสำเร็จรูป,พื้นสำเร็จรูป,แผ่นปูนสำเร็จรูป,คอนกรีตอัดแรงชนิดท้องเรียบ) คือ โรงงานแผ่นพื้นหนองใหญ่ นอกจากนั้น 5 แห่งเป็นโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC ได้แก่ ซีแพคบ้านบึง ซีแพคหนองไผ่แก้ว ซีแพคหนองใหญ่ ซีแพคปลวกแดง และซีแพควังจันทร์วิสัยทัศน์

เติบโตอย่างยั่งยืน มีคุณธรรม
รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นที่ชื่นชมของผู้เกี่ยวข้อง


นโยบาย

ผลิต-จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน บริการด้วยความเป็นมืออาชีพ
มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยี
พนักงานเป็นคนดี มีความรู้ ความรับผิดชอบ และมีความสุข
มีนวัตกรรม และมุ่งเน้นผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม
คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
 เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม


OUR FACTORY
ด้วยประสบการณ์ทำงาน ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ยาวนานกว่า 25 ปี