เลือกใช้คอนกรีตแบบไหนสร้างบ้านดี

คอนกรีต ถือเป็นวัสดุสำคัญในการสร้างบ้าน เจ้าของบ้านอาจกำลังเลือกอยู่ว่าจะใช้คอนกรีตผสมมือ หรือคอนกรีตผสมเสร็จในการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านดี ซึ่งคอนกรีตทั้งสองประเภทถึงแม้จะทำมาจากปูนซีเมนต์ หิน ทราย น้ำและสารผสมเพิ่มเหมือนกันแต่คุณสมบัติ คุณภาพและการใช้งานมีความแตกต่างกันอยู่ เราจึงสรุปข้อความแตกต่างของคอนกรีตทั้้งสองประเภทเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจ