การบ่มคอนกรีตงานรากฐาน

การบ่มคอนกรีตงานรากฐาน มีวิธีการบ่มที่แตกต่างกันตามความหนาของฐานราก หากโครงสร้างมีความหนามาก ความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างแข็งตัวของคอนกรีต อาจทำให้เกิดการแตกร้าวเนื่องจากอุณหภูมิที่แตกต่างกันระหว่างผิว และภายในเนื้อคอนกรีต (Thermal Crack) ได้ ดังนั้น วิธีการบ่มคอนกรีต จึงแบ่งออกตามความหนาของรากฐาน