• ลวด 4 ความยาวไม่เกิน 1.00 เมตร
  50.56 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ลวด 4 ความยาว 1.05-2.00 เมตร
  89.08 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ลวด 4 ความยาว 2.05-3.00 เมตร
  173.34 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ลวด 4 ความยาว 3.05-3.50 เมตร
  257.60 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ลวด 5 ความยาว 3.00-3.50 เมตร
  264.02 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ลวด 5 ความยาว 3.55-3.80 เมตร
  311.80 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ลวด 5 ความยาว 3.85-4.00 เมตร
  339.46 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ลวด 6 ความยาว 3.70-4.00 เมตร
  340.80 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ลวด 6 ความยาว 4.05-4.20 เมตร
  372.25 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ลวด 7 ความยาว 3.80-4.00 เมตร
  362.89 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ลวด 7 ความยาว 4.05-4.35 เมตร
  387.45 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ลวด 7 ความยาว 4.40-4.60 เมตร
  420.19 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ลวด 7 ความยาว 4.65-5.00 เมตร
  444.75 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ค่ายกแผ่นพื้น ราคา/ตร.ม
  10.70 ฿

   

สอบถามเพิ่มเติมที่ 099-0018123 หรือคลิก