• คอนกรีตหยาบ / Lean
  2,833.79 ฿
 • กำลังอัด 180 cube / 140 Cylinder
  2,920.89 ฿
 • กำลังอัด 210 cube / 180 Cylinder
  2,952.56 ฿
 • กำลังอัด 240 cube / 210 Cylinder
  2,984.23 ฿
 • กำลังอัด 280 cube / 240 Cylinder
  3,015.90 ฿
 • กำลังอัด 300 cube / 250 Cylinder
  3,047.57 ฿
 • กำลังอัด 320 cube / 280 Cylinder
  3,079.25 ฿
 • กำลังอัด 350 cube / 300 Cylinder
  3,118.84 ฿
 • คอนกรีตกันซึมซีแพค กำลังอัด 240 cube / 210 Cylinder
  3,174.26 ฿
 • คอนกรีตกันซึมซีแพค กำลังอัด 280 cube / 240 Cylinder
  3,205.93 ฿
 • ซีแพคซุปเปอร์พลัส กำลังอัด 240 cube / 210 Cylinder
  3,118.84 ฿

สอบถามเพิ่มเติมโทร 099-0018123 หรือคลิก