• คอนกรีตหยาบ / Lean
  1,848.96 ฿
 • กำลังอัด 180 cube / 140 Cylinder
  1,943.12 ฿
 • กำลังอัด 210 cube / 180 Cylinder
  1,977.36 ฿
 • กำลังอัด 240 cube / 210 Cylinder
  2,011.60 ฿
 • กำลังอัด 280 cube / 240 Cylinder
  2,045.84 ฿
 • กำลังอัด 300 cube / 250 Cylinder
  2,080.08 ฿
 • กำลังอัด 320 cube / 280 Cylinder
  2,114.32 ฿
 • กำลังอัด 350 cube / 300 Cylinder
  2,157.12 ฿
 • คอนกรีตกันซึมซีแพค กำลังอัด 240 cube / 210 Cylinder
  2,217.04 ฿
 • คอนกรีตกันซึมซีแพค กำลังอัด 280 cube / 240 Cylinder
  2,251.28 ฿
 • ซีแพคซุปเปอร์พลัส กำลังอัด 240 cube / 210 Cylinder
  1,995.34 ฿
  2,157.12 ฿  (-7%)

สอบถามเพิ่มเติมโทร 099-0018123 หรือคลิก